Tworsoft
    O firmie
    Oferta współpracy
    Referencje
    Dane kontaktowe

Nasze produkty
    Pełny katalog
    Ostatnio dodane
    Najpopularniejsze
    InsERT

Wzorce wydruków
    Sprzedaży
    Księgowe
    Magazynowe
    Inne

Zestawienia SQL
    Sprzedaży
    Magazynowe
    Finansowe
    Księgowe
    Kadrowo - płacowe
    Inne

Dodatkowe moduły
    do Subiekta GT
    do Rewizora GT
    do Gratyfikanta GT

Katalog rozwiązań - pełny spis

Mechanizm aktualizujący ceny kartotekowe towarów na podstawie ostatniej ceny dostawy. Aktualizacja cen kartotekowych na podstawie ostatniej ceny dostawy cena: 250,00 PLN netto
Mechanizm aktualizujący ceny kartotekowe towarów na podstawie ostatniej ceny dostawy.

Program zawierający wiele zestawień pozwalających na dokładną analizę sprzedaży w programie Subiekt GT. Analiza sprzedaży w rozbiciu na okresy cena: 2000 pln netto
Program zawierający wiele zestawień pozwalających na dokładną analizę sprzedaży w programie Subiekt GT.

Program zawierający wiele zestawień pozwalających na dokładną analizę sprzedaży w programie Subiekt GT. Analiza sprzedaży w rozbiciu na okresy cena: 2000 pln netto
Program zawierający wiele zestawień pozwalających na dokładną analizę sprzedaży w programie Subiekt GT.

Zestawienie SQL - sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu z rozbiciem na lata. Analiza sprzedaży z podziałem na lata cena: 400,00 PLN netto
Zestawienie SQL - sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu z rozbiciem na lata.

Moduł tworzący komplety automatycznie, gdy brakuje ich w magazynie a mają być wstawione na fakturę sprzedaży. Autokompletacja cena: 750,00 pln netto
Moduł tworzący komplety automatycznie, gdy brakuje ich w magazynie a mają być wstawione na fakturę sprzedaży.

Moduł do automatycznego wypełniania pola uwagi na dokumencie po jego zapisie. Automatyzacja uwag na dokumencie w Subiekcie GT cena: od 200,00 PLN netto
Moduł do automatycznego wypełniania pola uwagi na dokumencie po jego zapisie.

Moduł do blokowania wystawiania dokumentów ZK kontrahentom przekraczającym warunki kredytu kupieckiego Blokada wystawiania ZK (WZ) cena: 400,00 PLN netto
Moduł do blokowania wystawiania dokumentów ZK kontrahentom przekraczającym warunki kredytu kupieckiego

Moduł do blokowania wystawiania dokumentów WZ kontrahentom przekraczającym warunki kredytu kupieckiego Blokady WZ cena: 400,00 pln netto
Moduł do blokowania wystawiania dokumentów WZ kontrahentom przekraczającym warunki kredytu kupieckiego

Wzorzec wydruku do Subiekta GT - cennik zawierający cenę ostatniej dostawy Cennik z ceną zakupu cena: 200,00 PLN netto
Wzorzec wydruku do Subiekta GT - cennik zawierający cenę ostatniej dostawy

Moduł pozwalający na wydruk cennika w postaci ściśniętej (4 towary w jednym wierszu) Cennik ściśnięty cena: 300,00 PLN netto
Moduł pozwalający na wydruk cennika w postaci ściśniętej (4 towary w jednym wierszu)

Program wspierający definiowanie indywidualnych cenników dla kontrahentów. Ceny indywidualne cena: 1200 zł netto
Program wspierający definiowanie indywidualnych cenników dla kontrahentów.

Formularz ułatwiający wprowadzanie danych wdrożeniowych (urlopowe i chorobowe) dla pracowników w Gratyfikancie GT Dane wdrożeniowe do Gratyfikanta GT cena: 500,00 pln netto
Formularz ułatwiający wprowadzanie danych wdrożeniowych (urlopowe i chorobowe) dla pracowników w Gratyfikancie GT

Moduł do synchronizacji Subiekta GT z portalem internetowym Aleja Handlowa Eksport do Aleji Handlowej cena: 300,00 pln netto
Moduł do synchronizacji Subiekta GT z portalem internetowym Aleja Handlowa

Program pozwalający na eksport danych o sprzedaży z Subiekta GT do plików XML w formacie akceptowanym przez produkty f-my Comarch. Eksport z Subiekta GT do Comarch cena: 1000 PLN netto
Program pozwalający na eksport danych o sprzedaży z Subiekta GT do plików XML w formacie akceptowanym przez produkty f-my Comarch.

Wzorzec wydruku ewidencji VAT do Rewizora GT - zakupy zaopatrzeniowe z numerem księgowym Ewidencja VAT (zakupy zaopatrzeniowe) z numerem księgowym cena: 150,00 netto
Wzorzec wydruku ewidencji VAT do Rewizora GT - zakupy zaopatrzeniowe z numerem księgowym

Wzorzec wydruku faktury sprzedaży do Subiekta GT - oryginał i kopia na jednej stronie. Faktura sprzedaży - oryginał i kopia na jednej stronie cena: 200,00 pln netto
Wzorzec wydruku faktury sprzedaży do Subiekta GT - oryginał i kopia na jednej stronie.

Wzorzec wydruku faktury sprzedaży wystawionej w walucie z tabelką VAT przeliczoną na złotowki Faktura w waluce - VAT w PLN cena: 150,00 PLN netto
Wzorzec wydruku faktury sprzedaży wystawionej w walucie z tabelką VAT przeliczoną na złotowki

Wzorzec wydruku faktury sprzedaży z listą należności Faktura z listą należności cena: 300,00 PLN netto
Wzorzec wydruku faktury sprzedaży z listą należności

Tekstowy wzorzec wydruku faktury sprzedaży zawierający listę powiązanych WZ Faktura z listą WZ-tek cena: 200,00 pln netto
Tekstowy wzorzec wydruku faktury sprzedaży zawierający listę powiązanych WZ

Moduł do wystawiania faktur seryjnych Faktury seryjne cena: 1200,00 pln netto
Moduł do wystawiania faktur seryjnych

Moduł do automatycznego generowania rachunków do umów cywilnoprawnych w Gratyfikancie GT na podstawie pliku Excela. Generator rachunków do Gratyfikanta GT cena: 600 pln netto
Moduł do automatycznego generowania rachunków do umów cywilnoprawnych w Gratyfikancie GT na podstawie pliku Excela.

Program wspierający operację generowania zamówień do dostawców Generator zamówień do dostawców cena: 1000 zł netto
Program wspierający operację generowania zamówień do dostawców

Program pozwalący importować dokumenty z plików Excela (lub CSV) do Subiekta GT. Elastyczny wybór co dana kolumna w pliku oznacza. Program wymaga Sfery do Subietka GT Import dokumentów z Excela do Subiekta GT cena: 700 pln netto
Program pozwalący importować dokumenty z plików Excela (lub CSV) do Subiekta GT. Elastyczny wybór co dana kolumna w pliku oznacza. Program wymaga Sfery do Subietka GT

Import kontrahentów do Subiekta GT z pliku Excela, możliwość dostosowania formatu do potrzeb klienta. Import kontrahentów cena: od 500,00 pln netto
Import kontrahentów do Subiekta GT z pliku Excela, możliwość dostosowania formatu do potrzeb klienta.

Import kontrahentów do Subiekta GT z pliku Excela, możliwość dostosowania formatu do potrzeb klienta. Import kontrahentów cena: od 500,00 pln netto
Import kontrahentów do Subiekta GT z pliku Excela, możliwość dostosowania formatu do potrzeb klienta.

Import pracowników do Gratyfikanta GT z pliku Excela. Import pracowników cena: 700,00 pln netto
Import pracowników do Gratyfikanta GT z pliku Excela.

Import towarów do Subiekta GT z pliku Excela, możliwość dostosowania formatu do potrzeb klienta. Import towarów z Excela cena: od 500,00 pln netto
Import towarów do Subiekta GT z pliku Excela, możliwość dostosowania formatu do potrzeb klienta.

Zestawienie SQL pokazujące kontrahentów, dla których sprzedaż netto w zadanym okresie nie przekroczyła zadanej wartości. Kontrahenci mało aktywni cena: 150,00 PLN
Zestawienie SQL pokazujące kontrahentów, dla których sprzedaż netto w zadanym okresie nie przekroczyła zadanej wartości.

Mechanizm kontrolujący ceny w jakich wystawiane są dokumenty sprzedaży. Kontrola marży na dokumentach sprzedaży w Subiekcie GT cena: 800,00 PLN
Mechanizm kontrolujący ceny w jakich wystawiane są dokumenty sprzedaży.

Aplikacja pozwalająca przekonwertować dowolny plik Excela lub CSV na plik EPP gotowy do importu do Rewizora. Możliwość definiowania wielu schematów importu (i dowolne mapowanie pole z pliku Excela -> pole w pliku EPP). Konwersja plików Excela (lub CSV) na EPP cena: 2000 PLN netto
Aplikacja pozwalająca przekonwertować dowolny plik Excela lub CSV na plik EPP gotowy do importu do Rewizora. Możliwość definiowania wielu schematów importu (i dowolne mapowanie pole z pliku Excela -> pole w pliku EPP).

Wzorzec wydruku korekty sprzedaży z grupowaniem identycznych pozycji Korekta grupowana cena: 200,00 pln netto
Wzorzec wydruku korekty sprzedaży z grupowaniem identycznych pozycji

Wzorzec wydruku korekty sprzedaży wystawionej w walucie z tabelką VAT przeliczoną na złotówki. Korekta sprzedaży VAT pln cena: 150,00 pln netto
Wzorzec wydruku korekty sprzedaży wystawionej w walucie z tabelką VAT przeliczoną na złotówki.

Zestawienie przedstawiające w jaki sposób korekty faktur zakupu wpływają na koszt powiązanych faktur sprzedaży. Korekty kosztów sprzedaży cena: 400 pln netto
Zestawienie przedstawiające w jaki sposób korekty faktur zakupu wpływają na koszt powiązanych faktur sprzedaży.

Zestawienie przedstawiające w jaki sposób korekty faktur zakupu wpływają na koszt powiązanych faktur sprzedaży. Korekty kosztów sprzedaży cena: 400 pln netto
Zestawienie przedstawiające w jaki sposób korekty faktur zakupu wpływają na koszt powiązanych faktur sprzedaży.

Zestawienie przedstawiające w jaki sposób korekty faktur zakupu wpływają na koszt powiązanych faktur sprzedaży. Korekty kosztów sprzedaży cena: 400 pln netto
Zestawienie przedstawiające w jaki sposób korekty faktur zakupu wpływają na koszt powiązanych faktur sprzedaży.

Zestawienie wyliczające koszt składników kompletów sprzedanych w wybranym okresie. Koszt składników kompletu cena: 500,00 PLN
Zestawienie wyliczające koszt składników kompletów sprzedanych w wybranym okresie.

Program współpracujący z Rewizorem GT, pozwalający na przenoszenie wpisów zestawienia sald i obrotów z jednego podmiotu do bilansu otwarcia w drugim podmiocie. Moduł do przenoszenia BO na podstawie ZSO cena: 800,00 pln netto
Program współpracujący z Rewizorem GT, pozwalający na przenoszenie wpisów zestawienia sald i obrotów z jednego podmiotu do bilansu otwarcia w drugim podmiocie.

Moduł pozwalający na zbiorcze rozkojarzanie wybranych rozrachunków w programach Rewizor GT i  Subiekt GT Moduł do rozkojarzania rozrachunków w Subiekcie GT/Rewizorze GT cena: 500,00 pln netto
Moduł pozwalający na zbiorcze rozkojarzanie wybranych rozrachunków w programach Rewizor GT i Subiekt GT

Dodatkowy moduł do Subiekta GT ułatwiający pracę z realizacją zamówień. Moduł wspierający obsługę zamówień cena: 1200 pln netto
Dodatkowy moduł do Subiekta GT ułatwiający pracę z realizacją zamówień.

Zestawienie pokazujące wartość sprzedaży wg kontrahentow w dwoch wybranych okresach oraz zmiany - wartościowo i procentowo między tymi okresami. Porównanie okresów sprzedaży cena: 150,00 PLN netto
Zestawienie pokazujące wartość sprzedaży wg kontrahentow w dwoch wybranych okresach oraz zmiany - wartościowo i procentowo między tymi okresami.

Zestawienie pokazujące wartość sprzedaży wg kontrahentow w dwoch wybranych okresach oraz zmiany - wartościowo i procentowo między tymi okresami. Porównanie okresów sprzedaży cena: 150,00 PLN netto
Zestawienie pokazujące wartość sprzedaży wg kontrahentow w dwoch wybranych okresach oraz zmiany - wartościowo i procentowo między tymi okresami.

Zestawienie COM przedstawiające bardzo dokładnie różnice w sprzedaży wg kontrahentów dla 2 wybranych okresów. Porównanie okresów sprzedaży wg kontrahentów - analiza cena: 600,00 PLN netto
Zestawienie COM przedstawiające bardzo dokładnie różnice w sprzedaży wg kontrahentów dla 2 wybranych okresów.

Zestawienie COM przedstawiające bardzo dokładnie różnice w sprzedaży wg towarów dla 2 wybranych okresów Porównanie sprzedaży wg towarów - analiza cena: 600,00 PLN netto
Zestawienie COM przedstawiające bardzo dokładnie różnice w sprzedaży wg towarów dla 2 wybranych okresów

Zestawienie COM przedstawiające bardzo dokładnie różnice w sprzedaży wg towarów dla 2 wybranych okresów Porównanie sprzedaży wg towarów - analiza cena: 600,00 PLN netto
Zestawienie COM przedstawiające bardzo dokładnie różnice w sprzedaży wg towarów dla 2 wybranych okresów

Moduł dodatkowy do Rewizora GT, pozwalający na powielanie (kopiowanie z możliwością edycji) prostych dekretów - nie zawierających danych o rozrachunkach. Powielanie dekretów w Rewizorze GT cena: 400,00 pln netto
Moduł dodatkowy do Rewizora GT, pozwalający na powielanie (kopiowanie z możliwością edycji) prostych dekretów - nie zawierających danych o rozrachunkach.

Moduł do powielania faktur sprzedaży. Powielanie faktur sprzedaży cena: 400,00 pln netto
Moduł do powielania faktur sprzedaży.

Program pozwalający na zbiorczy wydruk zaznaczonych wydruków do plików PDF, z użyciem dowolnego wzorca wydruku do dowolnego miejsca na dysku. Program do zbiorczego wydruku dokumentów do plików PDF cena: 750 pln netto
Program pozwalający na zbiorczy wydruk zaznaczonych wydruków do plików PDF, z użyciem dowolnego wzorca wydruku do dowolnego miejsca na dysku.

Zestawienie SQL do Subiekta GT - rabaty udzielone kontrahentom. Rabaty udzielone kontrahentom cena: 200 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT - rabaty udzielone kontrahentom.

Zestawienie SQL do Subiekta GT - rabaty udzielone kontrahentom. Rabaty udzielone kontrahentom cena: 200 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT - rabaty udzielone kontrahentom.

Zestawienie SQL - raport kasowy z podziałem na pracowników. Raport kasowy wg pracowników cena: 200,00 PLN netto
Zestawienie SQL - raport kasowy z podziałem na pracowników.

Zestawienie SQL - sprzedaż w zadanym okresie z grupowaniem wg dni. Rejestr sprzedaży VAT grupowany wg dni cena: 150,00 PLN netto
Zestawienie SQL - sprzedaż w zadanym okresie z grupowaniem wg dni.

Zestawienie SQL do Subiekta GT - rejestr VAT sprzedaży filtrowany wg form płatności dokumentów Rejestr VAT sprzedaży wg form płatności cena: 200 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT - rejestr VAT sprzedaży filtrowany wg form płatności dokumentów

Zestawienie SQL do Subiekta GT - rejestr VAT sprzedaży filtrowany wg form płatności dokumentów Rejestr VAT sprzedaży wg form płatności cena: 200 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT - rejestr VAT sprzedaży filtrowany wg form płatności dokumentów

Zestawienie SQL pokazujęce stan towarów w magazynie na wybrany dzień. Remanent na dzień dowolny cena: 200,00 PLN netto
Zestawienie SQL pokazujęce stan towarów w magazynie na wybrany dzień.

Zestawienie SQL pokazujęce stan towarów w magazynie na wybrany dzień. Remanent na dzień dowolny cena: 200,00 PLN netto
Zestawienie SQL pokazujęce stan towarów w magazynie na wybrany dzień.

Zestawienie SQL do Subiekta GT - remanent na dzień dowolny, liczony wg cen kartotekowych. Remanent wg cen kartotekowych cena: 150 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT - remanent na dzień dowolny, liczony wg cen kartotekowych.

Zestawienie SQL do Subiekta GT - remanent na dzień dowolny, liczony wg cen kartotekowych. Remanent wg cen kartotekowych cena: 150 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT - remanent na dzień dowolny, liczony wg cen kartotekowych.

Zestawienie remanentu na dany dzień z uwzględnieniem masy i objętości towaru Remanent z uwzędnieniem masy i objętości cena: 250,00 PLN netto
Zestawienie remanentu na dany dzień z uwzględnieniem masy i objętości towaru

Zestawienie remanentu na dany dzień z uwzględnieniem masy i objętości towaru Remanent z uwzędnieniem masy i objętości cena: 250,00 PLN netto
Zestawienie remanentu na dany dzień z uwzględnieniem masy i objętości towaru

Zestawienie pokazujące ruch towaru w magazynie z uwzględnieniem cen (zakupu i sprzedaży) Ruch towaru w magazynie z cenami cena: 400,00 pln netto
Zestawienie pokazujące ruch towaru w magazynie z uwzględnieniem cen (zakupu i sprzedaży)

Zestawienie przedstawiające ruch towaru w wybranym magazynie w zadanym okresie czasu. Ruch towaru w okresie cena: 200,00 PLN
Zestawienie przedstawiające ruch towaru w wybranym magazynie w zadanym okresie czasu.

Zestawienie sprzedaży wg asortymentu z uwzględnieniem masy i objętości towaru. Sprzedaż wg asortymentu z masą i objętością cena: 250,00 PLN
Zestawienie sprzedaży wg asortymentu z uwzględnieniem masy i objętości towaru.

Zestawienie sprzedaży wg asortymentu z uwzględnieniem masy i objętości towaru. Sprzedaż wg asortymentu z masą i objętością cena: 250,00 PLN
Zestawienie sprzedaży wg asortymentu z uwzględnieniem masy i objętości towaru.

Zestawienie przedstawiające sumę spłat należności wg kontrahentów w zadanym okresie i procentowy udział każdego z nich. Spłaty wg kontrahentów cena: 200,00 PLN netto
Zestawienie przedstawiające sumę spłat należności wg kontrahentów w zadanym okresie i procentowy udział każdego z nich.

Program pozwalający na automatyczną aktualizację pól własnych towarów na podstawie stanów, dostępności i statusu realizacji zamówień Stan towarów do pól własnych cena: 700 zł netto
Program pozwalający na automatyczną aktualizację pól własnych towarów na podstawie stanów, dostępności i statusu realizacji zamówień

Moduł automatyzujący pracę 2 Subiektów GT Synchronizacja 2 Subiektów GT cena: od 4000 pln netto
Moduł automatyzujący pracę 2 Subiektów GT

Synchronizator danych pomiędzy Subiektem GT a sklepem internetowym Synchronizator Subiekta GT ze sklepem internetowym cena: od 1500 pln netto
Synchronizator danych pomiędzy Subiektem GT a sklepem internetowym

Zestawienie wyświetlające listę towarów na zamówieniach z wyszczególnieniem ile sztuk na którym zamówieniu. Towary na zamówieniach - szczegółowo cena: 200,00 PLN netto
Zestawienie wyświetlające listę towarów na zamówieniach z wyszczególnieniem ile sztuk na którym zamówieniu.

Zestawienie SQL do Subiekta GT pokazujące towary, które nie były kupowane w wybranym okresie. Towary niechodliwe cena: 200,00 PLN netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT pokazujące towary, które nie były kupowane w wybranym okresie.

Aplikacja do wyliczania stanu zapasów na dzień dowolny z rozpisaniem wieku poszczególnych towarów (wg terminów dostaw) - możliwość elastycznego wprowadzania dowolnej liczby zakresów. Wiekowanie towarów cena: 1000 PLN netto
Aplikacja do wyliczania stanu zapasów na dzień dowolny z rozpisaniem wieku poszczególnych towarów (wg terminów dostaw) - możliwość elastycznego wprowadzania dowolnej liczby zakresów.

Aplikacja do wyliczania stanu zapasów na dzień dowolny z rozpisaniem wieku poszczególnych towarów (wg terminów dostaw) - możliwość elastycznego wprowadzania dowolnej liczby zakresów. Wiekowanie towarów cena: 1000 PLN netto
Aplikacja do wyliczania stanu zapasów na dzień dowolny z rozpisaniem wieku poszczególnych towarów (wg terminów dostaw) - możliwość elastycznego wprowadzania dowolnej liczby zakresów.

Aplikacja do wyliczania stanu zapasów na dzień dowolny z rozpisaniem wieku poszczególnych towarów (wg terminów dostaw) - możliwość elastycznego wprowadzania dowolnej liczby zakresów. Wiekowanie towarów cena: 1000 PLN netto
Aplikacja do wyliczania stanu zapasów na dzień dowolny z rozpisaniem wieku poszczególnych towarów (wg terminów dostaw) - możliwość elastycznego wprowadzania dowolnej liczby zakresów.

Wzorzec wydruku do Rewizora GT - ewidencja VAT zakupu z dowodem księgowym Wydruk ewidencji VAT zakupu z dowodem księgowym cena: 150,00 pln netto
Wzorzec wydruku do Rewizora GT - ewidencja VAT zakupu z dowodem księgowym

Zestawienie SQL prezentujące listę dokumentów magazynowych nie powiązanych z dokumentami handlowymi. WZ i PZ nie powiązane ze sprzedażą lub zakupem cena: 150,00 pln netto
Zestawienie SQL prezentujące listę dokumentów magazynowych nie powiązanych z dokumentami handlowymi.

Wzorzec wydruku - faktura VAT marża Wzorzec wydruku - faktura VAT marża cena: 150,00 pln netto
Wzorzec wydruku - faktura VAT marża

Ekonomiczny wzorzec wydruku rejestru VAT sprzedaży. Wzorzec wydruku rejestru VAT sprzedaży cena: 100 pln netto
Ekonomiczny wzorzec wydruku rejestru VAT sprzedaży.

Tekstowy wzorzec wydruku do Subiekta GT - wydaniae magazynowe z podsumowaniem ilości i masy. Wzorzec wydruku WZ z podsumowaniem ilości i masy cena: 150,00 pln netto
Tekstowy wzorzec wydruku do Subiekta GT - wydaniae magazynowe z podsumowaniem ilości i masy.

Zestawienie zakupu wg asortymentu z uwzględnieniem masy i objętości towaru Zakup wg asortymentu z masą i objętością cena: 250,00 PLN
Zestawienie zakupu wg asortymentu z uwzględnieniem masy i objętości towaru

Moduł do Subiekta GT pozwalający na zbiorczą zmiany stawek VAT sprzedaży i  zakupu wybranych towarów. Zbiorcza zmiana stawek VAT cena: 100 pln netto
Moduł do Subiekta GT pozwalający na zbiorczą zmiany stawek VAT sprzedaży i zakupu wybranych towarów.

Program do zbiorczych zmian cen towarów w Subiekcie GT Zbiorcze zmiany towarów - przeceny cena: 900 pln netto
Program do zbiorczych zmian cen towarów w Subiekcie GT

Aplikacja do zbiorczych zmian w kartotece towarów. Zmiany cen, stawek VAT, pól własnych, opisów, podstawowych dostawców, znaczników. Zbiorcze zmiany w kartotece towarów cena: 400 pln netto
Aplikacja do zbiorczych zmian w kartotece towarów. Zmiany cen, stawek VAT, pól własnych, opisów, podstawowych dostawców, znaczników.

Zestawienie SQL do Rewizora GT przedstawiające dekrety na których kwota na kontach powiązanych z VAT jest różna od kwoty VAT na dokumencie VAT. Zestawienie SQL - dekrety niezgodne z VAT cena: 100,00 pln netto
Zestawienie SQL do Rewizora GT przedstawiające dekrety na których kwota na kontach powiązanych z VAT jest różna od kwoty VAT na dokumencie VAT.

Zestawienie SQL do Gratyfikanta GT - podsumowanie liczy etatów w okresie na podstawie cech pracowników Zestawienie SQL - etaty w okresie wg cech pracowników cena: 100 pln netto
Zestawienie SQL do Gratyfikanta GT - podsumowanie liczy etatów w okresie na podstawie cech pracowników

Zestawienie SQL do Subiekta GT, faktury sprzedaży wg województw Zestawienie SQL - faktury sprzedaży wg województw cena: 50 pln netto
Zestawienie SQL do Subiekta GT, faktury sprzedaży wg województw

Program pozwalający na zbiorczą zmianę stawek VAT i cen wybranym towarom. Możliwość ustawienia końcówek cen brutto. Zmiana stawek VAT i cen w Subiekcie GT cena: 150 pln netto
Program pozwalający na zbiorczą zmianę stawek VAT i cen wybranym towarom. Możliwość ustawienia końcówek cen brutto.

Program do definiowania świadectw jakości paliw w Subiekcie GT Świadectwa jakości paliw cena: 1000 netto
Program do definiowania świadectw jakości paliw w Subiekcie GT