Tworsoft
    O firmie
    Oferta współpracy
    Referencje
    Dane kontaktowe

Nasze produkty
    Pełny katalog
    Ostatnio dodane
    Najpopularniejsze
    InsERT

Wzorce wydruków
    Sprzedaży
    Księgowe
    Magazynowe
    Inne

Zestawienia SQL
    Sprzedaży
    Magazynowe
    Finansowe
    Księgowe
    Kadrowo - płacowe
    Inne

Dodatkowe moduły
    do Subiekta GT
    do Rewizora GT
    do Gratyfikanta GT

Generator rachunków do Gratyfikanta GT

Cena: 600 pln netto

Opis

Moduł do automatycznego generowania rachunków do umów cywilnoprawnych w Gratyfikancie GT na podstawie pliku Excela.

Zastosowanie

Bardzo często zdarza się sytuacja, że kwoty na rachunkach wystawianych osobom zatrunionym na umowę zlecenie lub umowę o dzieło różnią się od siebie w różnych miesiącach. W takich przypadkach mechanizm dostępny w Gratyfikancie nie jest wystarczający pod względem ergonomii - trzeba dla każdego pracownika ręcznie wypisywać rachunki co jest czasochłonne. Najczęściej i tak lista płac (ile komu się należy) jest w firmie w pliku Excela, z którego te dane są przepisywane. Nasz moduł pozwala kilkoma kliknięciami przenieść te dane automatycznie z Excela do Gratyfikanta GT.

Opis instalacji

Program wymaga zainstalowanego Microsoft .NET Frameworka w wersji 2.0 lub nowszej.

Po uruchomieniu programu należy kliknąć Połączenie, podać namiary na bazę danych Gratyfikanta:
serwer: najszczęściej NazwaKomputeraINSERTGT
baza danych : jest to nazwa bazy, najlepiej sprawdzić w programie serwisowym jaka ona jest.
Użytkownik i hasło - tu chodzi o użytkownika SQL.
Najczęściej jest to użytkowik sa i hasło puste.


Kolejnym krokiem jest podanie numerów wierszy i kolumn z których program będzie czytał dane (zostaną ona zapamiętane w programie po pierwszym ich wpisaniu).
Na przykład:
Wiersz startowy = 2
Kolumna PESEL = 1
Kolumna kwota brutto = 2
kolumna statusu = 3 (to jest dodakowa kolumna w której program napisze czy dany wiersz udało się przenieść do Gratyfikanta)

Data rachunku: tu podajemy datę na jaki dzień rachunki będą wystawiane, domyślnie będzie to dzień bieżący.
Uwaga! Program działa w ten sposób, że pobiera pracownika na podstawie PESELu oraz daty rachunku - sprawdza czy na dany dzień osoba posiada rzeczywiście umowę cywilnoprawną, jeśli nie, to rachunek nie zostanie wygenerowany i zostanie to opisane w odpowiednim wierszu w kolumnie status.
Ważne jest też, żeby w momencie uruchamiania importu nie mieć otwartego pliku Excela, gdyż program wtedy nie ma możliwości zapisywania w tym pliku żadnych informacji.
Po zapisaniu rachunków do generatora, można je 'wystawić' w Gratyfikancie używając opcji Operacje -> Operacje zbiorcze -> Dodaj wg harmonogramuPobierz wersję demonstracyjnąZamów wersję pełnąDowiedz się więcej